ติดต่อสถานีวิทยุ


  074-336941, 074-336980

  fm105.75skru@gmail.com

  สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

  ที่อยู่: 160 ถนนกาญจนวนิช หมู่ 4
      ตำบลเข้ารูปช้าง
      อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000